neděle 15. dubna 2012

Vila Tugendhat

Functionalist villa Mrs. Greta and Fritz Tugendhat from the years 1929-1930, designed by architect Ludwig Mies van der Rohe, is installed monument of modern architecture. As the only monument of modern architecture in the Czech Republic is a UNESCO World Heritage Site.

In the years 2010 -2012 underwent a monumental restoration villa Tugendhat and restaurants. The building is adjacent garden was restored into the time of its completion in 1930. The interiors are equipped with exact replicas of the original furnishings.

In the basement was restored villa technical background (air spaces, boiler room, engine room windows startup, the molecular chamber), which is newly opened to the public at the Guided Tour. There is also an exhibition representing the architect, builders and families living in the villa until 1938, when the threat of World War II, emigrated Tugendhat.


Complete information can be found here: http://www.tugendhat.eu/en/homepage.html
 
Funkcionalistická vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929-1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
V letech 2010 -2012 prošla vila Tugendhat památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s přilehlou zahradou byla restaurována do podoby v době jejího dokončení v roce 1930. Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře.

V tzv. suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily (prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštěcích oken, molová komora), které je nově zpřístupněno veřejnosti v rámci prohlídkové trasy. Je zde také umístěna expozice představující architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938, kdy před hrozbou druhé světové války Tugendhatovi emigrovali.

Kompletní informace najdete zde: http://www.tugendhat.eu/cz/ 


Detached three-storey villa is set in the sloping terrain and is oriented to the southwest. On the first floor (basement) is a technical background. Second floor (ground floor) consists mainly of a major residential and social space with a winter garden and terrace and the kitchen and rooms with facilities for staff. On the third floor (floor) is the main entrance from the street with the passage of the terrace, entrance hall, room parents, children and educators with accessories. Separately open chauffeur's apartment with garage and terrace.
Volně stojící třípodlažní vila je zasazena ve svažitém terénu a je orientována na jihozápad. V prvním podlaží (suterén) je technické zázemí. Druhé podlaží (přízemí) tvoří především hlavní obytný a společenský prostor se zimní zahradou a terasou a dále kuchyně s příslušenstvím a místnostmi pro personál. Ve třetím podlaží (patro) je hlavní vstup z ulice s průchodem na terasu, vstupní hala, pokoje rodičů, dětí a vychovatelky s příslušenstvím. Samostatně přístupný je byt šoféra s garáží a terasa.

*****
 Private terrace, used only by residents of the house and invited guests. Each of the bedrooms have their own entrance to the terrace.
Soukromá terasa, kterou využívali pouze obyvatelé domu a pozvaní hosté. Každá z ložnic měla na terasu vlastní vstup.

*****Entrance spaces.
Vstupní prostory.
*****Room of Fritz Tugendhat.
Pokoj Fritze Tugendhat.
*****Room of Greta Tugendhat.
Pokoj Grety Tugendhat.

*****
Bathroom of Tugendhat.
Koupelna Tugendhatových.

*****Children's rooms.
Dětské pokoje.

*****Entrance spaces  into the main area of house.
Vstupní prostory do hlavních prostor domu.
*****


*****
Winter garden
Zimní zahrada
*****Accommodation spaces with onyx wall and view.
 Obytné prostory s onyxovou stěnou a výhledem.

*****
Dining area.
 Jídelní část.

*****Space kitchens, pantries, and elevator.
 Prostor  kuchyně, přípravny a výtahu.

*****

Stairway to technical background.
 Schodiště do technického zázemí.

*****


Boiler room.
Kotelna.

*****


 The mechanism for running windows in the main living area.
Mechanismus pro spuštění okna v hlavním obytném prostoru.

*****

One of the rooms where the air mixes.
 Jedna z místností, kde se mísí vzduch.

*****

Laundry.
Prádelna.

*****

Darkroom of Fritz Tugendhat.
Temná komora Fritze Tugendhat.

*****

  
Room of moths.
Molová komora.

8 komentářů:

 1. Baru, nádherné ! Ten dům je nadčasově skvělý !

  OdpovědětVymazat
 2. A to počkej, až bude průvodce mluvit o těch použitých technologiích jako vzduchotechnika a spouštění okna, to bylo v té době naprosto fenomenální. A děkuju!

  OdpovědětVymazat
 3. Baru, dům je funkcionalistickým skvostem. Nádherně zpracovaný prostor. Jsem brňák a musím se tam kouknout i kdyby to stálo nevím co :O). Stojí to za to. Krásné fotky. Pá Lea

  OdpovědětVymazat
 4. Určitě si tam zajděte, to vstupné za to fakt stojí. A děkuji!

  OdpovědětVymazat
 5. No před10ti lety to stálo120kč na hlavu a nic moc tam nebylo, asi tak jak ted, s tím že tam dodělali pár doplňků, ale pořád je to šíleně strohé, nicméně, ta technologie, nadčasovost a preciznost je tam fakt Boží!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale právě o té strohosti funkcionalismus je. A neřekla bych, že je to stejné jako před lety, byla jsem tam 3x a teď to má mnohem větší kouzlo než dříve. Slovy a fotkami nepopsatelné.

   Vymazat
 6. Baru, ty fotky jsou tvoje? To je nádhera!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ivo, všechny fotky na tomto blogu jsou moje :-) I Tugendhat. Děkuji!

   Vymazat