neděle 30. září 2012

Castle and Chateu Jindřichův Hradec / Hrad a zámek Jindřichův Hradec

Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou, patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. S přiléhajícím městem se spojuje v harmonický celek, jehož historický ráz a jedinečné stavební a umělecké památky tvoří městskou památkovou rezervaci, vyhlášenou již v r. 1950.
V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů. Páni z Hradce, Slavatové i Černínové z Chudenic se svým vysokým politickým a společenským postavením podíleli na utváření osudů celé země a adekvátní kulturní ovzduší se projevilo i v podobě jindřichohradeckého hradu a zámku, svou výstavností srovnatelné s dobově nejvyspělejší evropskou architekturou.
V letech 1976 - 1993 prošel hrad a zámek generální opravou a postupně byl celý zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníky očekávají tři prohlídkové trasy, rozdělené podle jednotlivých stavebních etap. Prostory hradu a zámku často ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, které z něj vytvářejí i pro současnost významné kulturně společenské centrum. 


The majestic complex of the castle and chateau buildings in Jindřichův Hradec, which was declared a national cultural monument in 1996, ranks among the Czech Republic’s largest heritage complexes. Together with the adjoining town, it is combined in a harmonious unit, whose historical character and unique architectural and artistic sights makes up an urban conservation area, as was declared as early as 1950.

Over seven centuries, the residence and the town were owned by seven generations of the three leading aristocratic families. The Lords of Hradec, Slavatas and Černíns of Chudenice, who participated in shaping the fate of the entire country owing to their high political and social positions. Furthermore, the ample cultural atmosphere was expressed in the appearance of the castle and chateau of Jindřichův Hradec, the architectural beauty of which was comparable to the most advanced European architecture of that time.

From 1976 - 1993 the castle and chateau underwent a general repair and was gradually opened to the public. There are three sightseeing routes prepared for the visitors, divided into the individual construction stages. The area of the castle and chateau are often enlivened with theatre performances, concerts and other events that presently make it an important centre of cultural and social events. 

Žádné komentáře:

Okomentovat