sobota 19. května 2012

Chateau Buchlovice / Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice, ležící nedaleko majestátního hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo, významem daleko přesahující hranice českých zemí. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 bohatým a urozeným hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, který zámek zamýšlel jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona. Snad proto byly u některého z předních vídeňských architektů té doby objednány italsky orientované plány ve stylu tak zvané villy rustica. Výsledkem několikrát přepracovaného architektonického konceptu je nejčistší příklad italské barokní vily ve středoevropském prostoru. Kolem zámku byla od začátku budována nádherná barokní zahrada, uchvacující svojí krásou už udivené současníky.
Význam zámku značně stoupl kolem roku 1900 za vlády hraběte Leopolda Berchtolda. Elegantní a šarmantní majitel působil v rakousko-uherských službách jako diplomat na velvyslanectvích v Londýně, Paříži a Petrohradě. V roce 1908 se na zámku konala pod jeho záštitou schůzka ruského a rakousko-uherského ministra zahraničních věcí, která vedla k politickému rozdělení sfér vlivu na Balkáně a následné anexi Bosny a Hercegoviny rakouskou armádou. Díky svým schopnostem byl Berchtold v roce 1912 jmenován předposledním rakouským ministrem zahraničních věcí. Z buchlovického zámku bylo poté vytvořeno reprezentativní sídlo, v jehož zdech přední politikové té doby rozhodovali o osudech Evropy. Právě z tohoto období pochází také současná podoba zámku i luxusně zařízené interiéry. Zcela mimořádný význam má také barokní zahrada a rozsáhlý anglický park, řazený mezi nejkrásnější historické zahrady v České republice.

Château Buchlovice lies not far away from the majestic stonework of Buchlov Castle and belongs to the most prominent noble seats in the region of the Czech Republic. The quality of its architecture, its numerous collections, its distinguished owners, and its important place in the history of the last years of the Hapsburg monarchy all make it a place, of which the significance overreaches the borders of Czech territory. Construction of the château was begun a short time before the year 1700 by a rich count of a noble pedigree Jan Dětřich Petřvaldský, who intended to present the place as a gallant gift to his wife Anežka Eleonora of the Italian house of Collona. It might have been for this reason, why Italy-oriented plans in the style of so called villa rustica were ordered at one of the prominent architects in Vienna of that time. The result of this several-times-altered architectural concept was the purest example of an Italian Baroque villa in the Central European region. In the adjacent premises the construction of a magnificent winter garden, of which the beauty captivated already the visiting contemporaries, was started right from the beginning. In the course of time the villa, figuring as a counterpart to the residential Buchlov Castle, became the chief seat of Petřvaldský and later also Berchtold families who begun to gather here some really rare collections.
The significance of the château rose steeply around the year 1900 during the reign of the count Leopold Berchtold. This elegant and courteous lord was active in the diplomatic service of Austria-Hungary as a member of the embassies in London, Paris and Sankt Petersburg. In the year 1908 the château saw a meeting of the foreign ministers of Russia and Austria-Hungary which took place under the auspices of its master. This meeting subsequently led to the division of the spheres of political influence in the Balkans and the following annexation of Bosnia and Herzegovina carried out by the Austrian-Hungarian army. Due to his skills Berchtold was appointed the last but one Austrian-Hungarian foreign minister in the year 1912. This event saw the alteration of the château into a representative seat, inside the walls of which the foremost politicians of that time were deciding the fate of Europe. It is from this period where the current appearance of the château and its luxuriously furnished interiors come from. The pseudo-Baroque garden and the large park laid out in the favourite English style are of some exceptional importance as well. In the surroundings of the château there is a number of historical sites and places which are also worth visiting – the medieval Buchlov Castle, the time-honoured place of pilgrimage Velehrad, the unique Baroque cemetery in Střílky, the Baroque jewel Château Milotice, or the well-known archaeological excavation site in Staré Město near Uherské Hradiště.
Překrásná zámecká zahrada plná nejen rododendronů. 
Beautiful castle garden full of rhododendrons only.

A chlouba zdejší zahrady - pávi.
And the pride of the local gardens - peacocks.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat