sobota 31. března 2012

Vír dam / Vírská přehrada

Vír dam reaches its maximum. Water overflows through the weir, a concrete, the most significant part of the dam. Look at some pictures of this interesting point of view. 

Vírská přehrada dosahuje svého maxima. Voda přetéká přes přeliv, tedy betonovou, nejvýraznější část přehrady. Podívejte se na několik fotografií tohoto zajímavého pohledu. Více informací zde: http://jihlava.idnes.cz/vodni-nadrz-vir-naplnili-po-okraj-dq8-/jihlava-zpravy.aspx?c=A120328_185825_jihlava-zpravy_dmk


Me, the author of the photos on this blog :-)
Moje maličkost :-)

2 komentáře: