úterý 7. srpna 2012

Moravian Karst Wander / Toulky Moravským Krasem

Holštejn - propadání Bílé vody.  Bílá voda - přírodní rezervace. Z hlediska krasové morfologie se jedná o významné místo Moravského krasu.

White water - nature reserve. In terms of karst morphology is a significant place in the Moravian Karst.Jeskyně Lidomorna - nachází se ve skále pod zříceninou hradu Holštejn. V dobách fungování hradu sloužila jako vězení.

Lidomorna Cave - located in the rock below the castle ruins Holštejn. In times of operation of the castle served as a prison. Leze se všude ...

He climbs everywhere ...Jeskyně Nová Rasovna leží v severní části CHKO Moravský kras. Je součástí největšího jeskynního systému v Česku - Amatérské jeskyně a zároveň propadáním potoka Bílé vody.

Cave Nová Rasovna lies in the northern part of Moravian Karst. It is part of the largest cave system in the Czech Republic - Amateur cave.
Prales před Starou Rasovnou.

 
Stará Rasovna (Zbořisko) je povodňový ponor potoka Bílá voda.


Ze Staré Rasovny. Zřícenina hradu Holštejn. Hrad byl založen roku 1268 Hartmanem, synem moravského pána Crhy z Ceblovic. Hrad byl postaven na vápencovém ostrohu, ve kterém se nachází jeskyně Lidomorna (Hladomorna).

Ruin Holštejn. The castle was founded in 1268 Hartman, son of Moravian master Crha Ceblovic. The castle was built on a limestone promontory, where there is a cave Lidomorna (Dungeon).
Cestou na zříceninu hradu Blansek. Hrad byl založen ve 13. století olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku. Ovšem od poloviny 15. století byl pustý. Dnes po něm zůstalo už jen pár šutrů, nicméně v moc pěkné krajině.


On the way to the ruins Blansek. The castle was founded in the 13th century by Olomouc Bishop Bruno of Schauenburg. But since the mid-15th century it was abandoned. Today, after it remained only a few rocks, but in very nice landscape.
Českomoravská vrchovina

1 komentář: