neděle 15. července 2012

Chateau Kratochvíle / Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle - stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. Uposlechněme této výzvy a přemýšlejme o dávných vášních, dávných příbězích, neboť porozumíme-li jim, budeme lépe rozumět sami sobě.

The Kratochvíle Chateau is an unequalled construction from the second half of the 16th century in Bohemia. A whimsical stop in the rush of life. It calls on the visitor to find peace and regenerate one‛s spiritual forces. Let us obey this call and reflect about the past tales of passion, and if we understand them, we shall be able to understand ourselves.Zde se prohlídka po hradech a zámcích Jižních Čech končí, děkuji všem za přízeň a přeji krásné léto.

Here you can tour the castles of South Bohemia is over, thank you all for your patronage and wish you a beautiful summer.

Žádné komentáře:

Okomentovat